Privacy Policy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie narodowekleszczobranie.pl

Serwis narodowekleszczobranie.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, nasz serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki.


Pliki cookies
Serwis narodowekleszczobranie.pl stosuje następujące pliki cookies:

  1. Wydajnościowe - zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
  2. Funkcjonalne - zapisujące ustawienia użytkownika, takie jak:
    • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny narodowekleszczobranie.pl;
    • cookies googleads.g.doubleclick.net – służą do weryfikacji „kliknięć” i automatycznego tagowania adresów URL;
    • static.doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenia ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę.

Więcej o plikach cookies firmy Google można przeczytać na stronach:

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis narodowekleszczobranie.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis narodowekleszczobranie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej narodowekleszczobranie.pl.


Gromadzenie danych
Serwis narodowekleszczobranie.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera WWW przechowywane są następujące informacje:

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.


Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:


Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: narodowekleszczobranie@gmail.com.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy serwisu narodowekleszczobranie.pl, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zadaniem. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.


Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.


Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:


Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego, jest obowiązkowe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.